PhDr. Radim Urbánek

Průzkumy historických technologických vybavení

Poradenství a konzultace k vesnickým technickým stavbám a lidové architektuře

Publikace

kolektiv 2002, 2003, 2004: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1. díl A-G, 2. díl H-O, 3. díl P-S/Š, 4. díl T-Z), Praha (U. R. zpracovával vybraná hesla ve východních Čechách).

Urbánek, Radim: 2004, Dřevo, hlína, opuka. Lidové stavitelství na Vysokomýtsku, Vysoké Mýto.

Urbánek, Radim - Hácová, Hana: 2005, Mlýn čp. 35 v Písečné - poslední zdejší svědek vodního mlynářství, Vysoké Mýto.

Štěpán, Luděk - Urbánek, Radim - Klimešová, Hana: 2008, Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II, Praha.

Doubek, Jan - Urbánek, Radim - Mlýnek, Karel: 2011, Větrné mlýny s turbínou, Brno.

- řada článků v časopisech a sbornících (např. Historická fotografie, Národopisný věstník, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, Zprávy památkové péče, Sborník NPÚ, ú. o. p. v Pardubicích) - viz Bibliografie článků v odborném i populárně naučném tisku

Copyright (c) 2009 Ondřej Urbánek | www.avaron.ic.cz, Recenze e-shopů